Rydwan

Rydwan 1

Karta Rydwan

Karta przedstawia widziany z przodu rydwan powożony przez mężczyznę, czasem w koronie na głowie. Pojazd jest zaprzężony w parę zwierząt, najczęściej koni, czasem sfinksów – często zwierzęta sprawiają wrażenie próbujących biec w przeciwne strony. Zazwyczaj zwierzęta mają kontrastujące ze sobą barwy.

Tarot Rydwan wygląd

Karta przedstawia widziany z przodu rydwan powożony przez mężczyznę, czasem w koronie na głowie. Pojazd jest zaprzężony w parę zwierząt, najczęściej koni, czasem sfinksów – często zwierzęta sprawiają wrażenie próbujących biec w przeciwne strony. Zazwyczaj zwierzęta mają kontrastujące ze sobą barwy.

Karta Rydwan znaczenie

Karta Rydwanu dotyczy zamierzeń i dążenia do ustalonego celu. W położeniu prostym oznacza próbę osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę, zakończoną sukcesem. Z kolei w położeniu odwrotnym karta ma znaczenie złowróżbne – sugeruje zdążanie do katastrofy i utratę kontroli nad sytuacją. Ogólnie karta dotyczy także panowania nad samym sobą, a także podróż.

Rydwan znaczenie pozytywne

Karta znaczenie pozytywne – Karta Rydwanu dotyczy zamierzeń i dążenia do ustalonego celu. W położeniu prostym oznacza próbę osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę, zakończoną sukcesem. Z kolei w położeniu odwrotnym karta ma znaczenie złowróżbne – sugeruje zdążanie do katastrofy i utratę kontroli nad sytuacją. Ogólnie karta dotyczy także panowania nad samym sobą, a także podróż.

Rydwan znaczenie negatywne

Karta znaczenie negatywne- Karta Rydwanu dotyczy zamierzeń i dążenia do ustalonego celu. W położeniu prostym oznacza próbę osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę, zakończoną sukcesem. Z kolei w położeniu odwrotnym karta ma znaczenie złowróżbne – sugeruje zdążanie do katastrofy i utratę kontroli nad sytuacją. Ogólnie karta dotyczy także panowania nad samym sobą, a także podróż.

Karta dnia Rydwan

Tarot Rydwan uczucia

Karta Rydwan praca