G

Sennik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S U W Y X Z Ź Ż

Gwóźdź we śnie

Gwóźdź oznacza wewnętrzny spokój i jednolitość naszego wewnętrznego ja. Zwraca uwagę na osoby nieprzychylne.

Gwałt we śnie

Gwałt jest symbolem przemocy fizycznej i psychicznej, która wpływa na nasze poglądy.

Grzyby we śnie

Grzyby są symbolem seksualnym. Świadczą o przyjemności z przekraczania granic.

Gospoda we śnie

Gospoda jest niejednoznacznym symbolem, który oznacza utratę, rozczarowanie lub coś wyniosłego.

Gołąb w snach

Gołąb to symbol wiążący się głównie z życiem seksualnym. Świadczy o jego sile i bogactwie.

Golf w snach

Gra w golfa symbolizuje bycie częścią jakiegoś zespołu lub Twoje wybitne cechy.

Gniazdo w snach

Gniazdo jest symbolem ochrony, bezpieczeństwa i szczęścia.

Globus we śnie

Globus jest symbolem odległych i bardzo zawiłych planów, które będą ciężkie do zrealizowania.

Gitara w snach

Gitara symbolizuje przyjemność lub złe towarzystwo, w które możesz wpaść.

Gigant we śnie

Gigant jest przeszkodą, którą można przejść tylko poprzez wykazanie się mądrością i cierpliwością. Nie bądź impulsywny.

Gaśnica we śnie

Gaśnica jest symbolem nieszczęśliwie kończącego się romansu, którego efekty lepiej ugasić jak najszybciej.

Garnitur w snach

Garnitur symbolizuje sławę i sukces, które mogą na nas czekać. Mówi także o bogactwie i szacunku.