H

Sennik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S U W Y X Z Ź Ż

Helikopter w snach

Symbolizuje potrzebę większej swobody w jakiejś sferze życia. Może oznaczać także nieprzewidywalność.

Heroina w snach

Symbolizuje zbliżające się problemy i destruktywne zachowania. Tego typu sny pojawiają się najczęściej u osób z niską samooceną.