Okultyzm w snach

Okultyzm w snach

Okultyzm jest symbolem błędu lub pociągu do negatywnych i szkodliwych dla innych zajęć.

Sennik: Widok okultysty

Musisz uważać co robisz, ponieważ możesz mieć pociąg do nieznanego i egzotycznego zajęcia. Możliwe, że błądzisz w życiu

Sennik: Strach przed okultystą

Boisz się o jakiejś choroby, co do której masz świadomość istnienia w rodzinie lub otoczeniu

Sennik: Widok modlącego się okultysty

Masz w sobie coraz więcej mrocznych tajemnic

Sennik: Bycie okultystą

Zrobisz coś, co nie spotka się z aprobatą Twoich znajomych

Kalendarz we śnie

Symbolika jest bardzo niejednoznaczna. Może mówić o przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Kaleka we śnie

Symbolizuje wstyd, fizyczne i psychiczne wady, przeszkody, które mogą być naszymi słabymi punktami.

Kaganiec we śnie

Symbolika snu mówi o uwadze przed plotkowaniem, gdyż może się to obrócić na naszą niekorzyść.

Kajdanki we śnie

Są symbolem ograniczenia w rozwoju, który należy mocno interpretować przez swoje własne życie.

Kajak we śnie

Sen symbolizuje chęć zajrzenia głębiej w uczucia, ale pozostając przy stałym kontakcie ze światem.

Kadzidło we śnie

Symbol powrotu do przeszłości. Najczęściej we śnie widziane jako dym w tle lub czujemy jego zapach.

Kabaret w snach

Symbol ten mówi głównie o Twoim skupieniu na sobie, które będzie mieć negatywne w odczuciach skutki.